Sklep U Kočendů

Systémy jakosti

Systémy řízení jakosti v organizaci lze chápat jako soubor činností prováděných k dosažení plánovaných výsledků. Tyto systémy řízení jsou obvykle v souladu s určitými mezinárodními normami.

                              AKREDITOVANÉ CERTIFIKÁTY

Při certifikaci spolupracujeme s QES Cert s.r.o.ryze českým certifikačním orgánem, akreditovaným Českým institutem pro akreditaci v.o.s.

ISO 9001

ISO 14001

TS 16949

ISO 14001

ISO 27001

Základní a nejrozšířenější standard je systém řízení kvality ISO 9001.

Standardy ISO 14001, se týkají environmentálního managementu a OHSAS 18001 pro bezpečnost a ochranu zdraví. TS 16949 je používán v automobilovém průmyslu a ISO 27001 pro řízení bezpečnosti informací a nově také při řešení problematiky GDPR.

Certifikáty vydávané akreditovanými certifikačními orgány dokazují, že systémy v organizaci pracují správně. Tyto akreditované certifikáty potvrzují, že organizace má systémů souladu s mezinárodními požadavky.