Sklep U Kočendů

ŘÍZENÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTI firmy

Provozní bezpečnost firmy znamená předcházení škod a pokrytí rizik spojených s jejím fungováním.

Průkazné přínosy v podobě úspor nákladů na provoz společnosti.

Splnění všech legislativních požadavků.

Dokonalá propojenost všech nabízených služeb a tím jednoduchá komunikace.

1) Certifikace

Nezávislé zajištění revizní a inspekční činnosti, auditu technologických celků, nezávislé činnosti v oblasti analýzy ekonomiky FM, kontroly zásilek a kvality dodávaného zboží a vypracování energetických auditů.

2) Inspekce

Nezávislé zajištění revizní a inspekční činnosti, auditu technologických celků, nezávislé činnosti v oblasti analýzy ekonomiky FM, kontroly zásilek a kvality dodávaného zboží a vypracování energetických auditů.

3) Zajištění rizik

Součástí komplexní služby provozní bezpečnosti je zajistit hospodářská a podnikatelská rizika. To je auditovat kvalitu smluvních vztahů, analyzovat možná rizika a zajišťovat je komerčním pojištěním, aby společnost měla jistotu kvalitních smluvních vztahů za nejnižší možné ceny.

4) Trénink

Vybereme pro Vás odborné partnery v oblasti tréninků a školení, kteří nabízejí své služby ve všech oblastech firemních potřeb.Ve snaze zajistit kurzy a školení všem je mnoho „in-house” stejně jako tradičních „off-site” školení a tréninků.

5) Legislativa

Nepřetržitě sledujeme měnící se právní předpisy týkající se vlastního podnikání firmy - nyní GDPR - a návazně v oblasti bezpečnosti práce dle OHSAS 18001 a v oblasti životního prostředí dle standardů ISO 14001.