Sklep U Kočendů

ZAVÁDÍME SYSTÉMY JAKOSTI DO PRAXE

- VČETNĚ GDPR -

Poradíme Vám jak zavést systém jakosti do praxe, zajistíme a udržíme mezinárodně platnou certifikaci nejen dle následujících systémů jakosti.

                      GDPR

Co to je ?

GDPR (General Data Protection Regulation) je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které poskytuje rámec pro dodržování souladu se zásadami ochrany osobních údajů v Evropě


Platnost GDPR:

Od 25. 5. 2018, v celé Evropské unii

Dnem platnosti nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a ES 95/46/ES


Co hrozí za porušení ?

Za porušení, nezavedení či nepřipravenost všem organizacím hrozí pokuta v maximální výši 20.000.000 EUR nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti (vyšší z obou možností)

Zpracovatelům osobních údajů dále hrozí žaloby od subjektů údajů s nárokem na náhradu škody, organizace jsou vystaveny ztrátě důvěry a reputace.

      ISMS ISO 27001 a GDPR


ISMS dle ISO 27001 tvoří vynikající základ pro zajištění shody s požadavky obecného nařízení na ochranu osobních údajů GDPR.


Jsme připraveni našim klientům pomoci při řešení GDPR


I nadále samozřejmě radíme a pomáháme s certifikací

  • Řízení kvality dle ISO 9001

  • Enviromentální management dle ISO 14001

  • Management BOZP dle BS OHSAS 18001

Poradíme si i s případným převzetím již certifikovaných firem – ušetříte čas, nervy a peníze. Pro naše klienty jsme schopni zajistit i provádění nezávislé revizní a inspekční činnosti, sledování měnící se legislativy (zejména ad OHSAS 18001 a ISO 14001) a zajištění rizik hospodářských a podnikatelských rizik. 

Vše za velmi příznivé ceny a určitě oceníte náš přátelský přístup.